Archive by category Selected Papers

Simple basic zirconium carbonate: low temperature catalysis for hydrogen transfer of biomass-derived carboxides
Green Chem., 21, 5969-5979, 2019.Ma M. W., Hou P., Cao J. J., Liu H., Yan X. Y., Xu X. L., Yue H. J., Tian G.*, Feng S. H.
Simple basic zirconium carbonate: low temperature catalysis for hydrogen transfer of biomass-derived carboxides
Fe-Pt Nanoclusters Modified Mott-Schottky Photocatalysts for Enhanced Ammonia Synthesis at Ambient Conditions
Appl. Catal. B: Environ. 2019, 262, 118276. Zhen Li, Zhuoyang Gao, Bingwen Li, LiliZhang, Rong Fu, Yan Li, Xiaoyue Mu* and Lu Li*
Fe-Pt Nanoclusters Modified Mott-Schottky Photocatalysts for Enhanced Ammonia Synthesis at Ambient Conditions
Protein lysine 43 methylation by EZH1 promotes AML1-ETO transcriptional repression in leukemia
Nature Communications volume 10, Article number: 5051 (2019).Liping Dou, Fei Yan, Jiuxia Pang, Dehua Zheng, Dandan Li , Li Gao, Lijun Wang, Yihan Xu , Jinlong Shi , Qian Wang, Lei Zhou, Na Shen, Puja Singh, Lili Wang, Yonghui Li, Yvchi Gao, Tao Liu, Chongjian Chen, Aref Al-Kali, Mark R. Litzow, Young-In Chi, Ann M. Bode, Chunhui Liu, Haojie Huang, Daihong Liu , Guido Marcucci, Shujun Liu* & Li Yu*
Protein lysine 43 methylation by EZH1 promotes AML1-ETO transcriptional repression in leukemia
A highly efficient Cu/AlOOH catalyst obtained by in situ reduction: Catalytic transfer hydrogenation of ML into γ-GVL
Mol. Catal., 467, 52-60, 2019.Ma M. W., Liu H., Cao J. J., Hou P., Huang J. H., Xu X. L., Yue H. J., Tian G.*, Feng S. H.
A highly efficient Cu/AlOOH catalyst obtained by in situ reduction: Catalytic transfer hydrogenation of ML into γ-GVL
Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks
Nat. Chem., 2019, 11.Guan, X. Y.; Li, H.; Ma, Y. C.; Xue, M.; Fang, Q. R.*; Yan, Y. S.*; Valtchev, V.*; Qiu, S. L.
Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks
Space-Confined Polymerization: Controlled Fabrication of Nitrogen-Doped Polymer and Carbon Microspheres with Refined Hierarchical Architectures
Adv. Mater. 2019, 1807876. Tao Wang, Yan Sun, Liangliang Zhang, Kaiqian Li, Yikun Yi, Shuyan Song, Mingtao Li, Zhen-An Qiao*, Sheng Dai
Space-Confined Polymerization: Controlled Fabrication of Nitrogen-Doped Polymer and Carbon Microspheres with Refined Hierarchical Architectures
A High-Entropy Metal Oxide as Chemical Anchor of Polysulfide for Lithium-Sulfur Batteries
Energy Storage Materials. 2019, DOI:10.1016/j.ensm.2019.02. 030. Yuenan Zheng, Yikun Yi, Meihong Fan, Hanyu Liu, Xue Li, Rui Zhang, Mingtao Li* and Zhen-An Qiao*
A High-Entropy Metal Oxide as Chemical Anchor of Polysulfide for Lithium-Sulfur Batteries
1 2 3 45