Archive by category Selected Papers

Shape Control of Ternary Sulfide Nanocrystals
Cryst. Growth Des., 2018, 18, 864-871. Yanyan Xu, Long Yuan, Renguo Xie, Lei Wang, Qingshuang Liang, Zhibin Geng, Huanhuan Liu, and Keke Huang*
Shape Control of Ternary Sulfide Nanocrystals
Efficient oxygen evolution electrocatalysis in acid by a perovskite with face-sharing IrO6 octahedral dimers
Nature Communications volume 9, DOI: 10.1038/s41467-018-07678-w.Lan Yang, Guangtao Yu, Xuan Ai, Wensheng Yan, Hengli Duan, Wei Chen, Xiaotian Li, Ting Wang, Chenghui Zhang, Xuri Huang, Jie-Sheng Chen, Xiaoxin Zou
Efficient oxygen evolution electrocatalysis in acid by a perovskite with face-sharing IrO6 octahedral dimers
A dynamic N6-methyladenosine methylome regulates intrinsic and acquired resistance to tyrosine kinase inhibitors
Cell Research, 2018, 28, 1062-1076. Fei Yan, Aref Al-Kali, Zijie Zhang, Jun Liu, Jiuxia Pang, Na Zhao, Chuan He, Mark R. Litzow, and Shujun Liu.
A dynamic N6-methyladenosine methylome regulates intrinsic and acquired resistance to tyrosine kinase inhibitors
Ultrasmall Metal Nanoparticles Confined within Crystalline Nanoporous Materials: A Fascinating Class of Nanocatalysts
Adv. Mater. 2018, 1803966.Ning Wang, Qiming Sun, and Jihong Yu*
Ultrasmall Metal Nanoparticles Confined within Crystalline Nanoporous Materials: A Fascinating Class of Nanocatalysts
Unfolding B-O-B Bonds for an Enhanced ORR Performance in ABO3‐Type Perovskites
Small 2018, 1803513, Yu Sun, Zhongyuan Liu, Wei Zhang, Xuefeng Chu, Yingge Cong, Keke Huang, and Shouhua Feng*
Unfolding B-O-B Bonds for an Enhanced ORR Performance in ABO3‐Type Perovskites
The Architecture of Biomimetic Water Oxidation Catalyst with Mn4CaO5 Cluster-like Structure Unit
ACS Appl. Mat. Interfaces 2018, 10, 37948−37954.Zhibin Geng, Yu Sun, Yuan Zhang, Yanxiang Wang, Liping Li, Keke Huang, Xiyang Wang, Jinghai Liu, Long Yuan, and Shouhua Feng*
The Architecture of Biomimetic Water Oxidation Catalyst with Mn4CaO5 Cluster-like Structure Unit
Construction of Porous Aromatic Frameworks with Exceptional Porosity via Building Unit Engineering
Adv. Mater. 2018, 30 (43), 1804169.Li, M. P.#; Ren, H.#; Sun, F. X.#; Tian, Y. Y.; Zhu, Y. L.; Li, J. L.; Mu, X.; Xu, J.; Deng, F.; Zhu, G. S.*
Construction of Porous Aromatic Frameworks with Exceptional Porosity via Building Unit Engineering
1 2 3 38