“Single nickel source” in situ fabrication of a stable homochiral MOF membrane with chiral resolution properties
Chemical Communications, 2013, 49, (Inside Back Cover). Zixi Kang,Ming Xue,* Lili Fan,Jinying Ding,Lijia Guo,Lianxun Gaob and Shilun Qiu*
“Single nickel source” in situ fabrication of a stable homochiral MOF membrane with chiral resolution properties
Dye-modified nanochannels of c-oriented AFI film for heavy metal ion sensing
Journal of Materials Chemistry, 2012, 22(34), 17644-17648.Ming Xue, Lili Fan, Zixi Kang, Wenting Zhang, Huan Li and Shilun Qiu*
Dye-modified nanochannels of c-oriented AFI film for heavy metal ion sensing
Selective Gas Adsorption within a Five-Connected Porous Metal-Organic Framework
Journal of Materials Chemistry, 2010, 20(19), 3984-3988.Ming Xue, Zhangjing Zhang, Shengchang Xiang, Chengdu Liang, Guangshan Zhu*, ShiLun Qiu*, Banglin Chen*
Selective Gas Adsorption within a Five-Connected Porous Metal-Organic Framework
A New Prototype IRMOF Zn4O(FMA)3 Exhibiting High Gas Storage
(Most-Accessed Articles) Inorganic Chemistry, 2009, 48(11), 4649-4651. Ming Xue, Yun Liu, Roxanna M. Schaffino, Shengchang Xiang, Xiaojun Zhao, GuangShan Zhu, ShiLun Qiu and Banglin Chen*
A New Prototype IRMOF Zn4O(FMA)3 Exhibiting High Gas Storage